Wybory 2015


Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

E-mail: wk@leszno.pl
Ulica: Wałowa 5
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298105, 5298106

Do Wydziału Komunikacji należą sprawy:

1. W zakresie rejestracji pojazdów:
dokonywanie rejestracji czasowej i stałej, oraz wydawanie pozwoleń czasowych i dowodów rejestracyjnych, wydawanie tablic rejestracyjnych czasowych, stałych, zabytkowych oraz indywidualnych, przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu, zbyciu, lub utracie pojazdu oraz dokonywanie wszelkich zmian dotyczących danych pojazdów lub właścicieli pojazdów, zmiany adresu /siedziby/, wycofywanie pojazdów, prowadzenie spraw związanych z demontażem pojazdu, zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję po usunięciu przyczyny zatrzymania, wydawanie wtórników pozwoleń czasowych i dowodów rejestracyjnych, wydawanie kart pojazdów, dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy przy pierwszej rejestracji, wydawanie wtórników kart pojazdu, oraz dokonywanie wpisów o zmianach w kartach pojazdu, przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych i informacji o pojeździe po jego zarejestrowaniu, wpisywanie zastrzeżeń do systemu „POJAZD”, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów, wysyłanie potwierdzeń danych o pojazdach na żądanie organów rejestrujących pojazdy na terenie kraju, zakładanie indywidualnych teczek dla pojazdów, współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie przesyłania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych oraz zamawiania druków dotyczących rejestracji pojazdu, współpraca z prokuraturą, sądami, policją i urzędami celnymi skarbowymi w sprawach sprawdzenia dokumentów przedkładanych do rejestracji, generowanie sprawozdań z systemu „POJAZD”, prowadzenie archiwum teczek pojazdów.
 
2. W zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów:
prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wydawanie i cofanie zaświadczeń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli, kontrolowanie dokumentacji i działalności SKP, wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów.
 
3. W zakresie wydawania i cofania praw jazdy:
zakładanie, uzupełnianie i wydawanie profili kandydatów na kierowcę,  wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, wydawanie i cofanie praw jazdy oraz wydawanie wtórników praw jazdy, wydawanie międzynarodowych praw jazdy, przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej w przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia, przygotowywanie decyzji o kierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami, wykonywanie orzeczeń sądów w przypadku orzeczenie kary zakazu do kierowania pojazdami, prowadzenie korespondencji związanej z żądaniem lub przekazywaniem akt,  przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, zakładanie indywidualnych teczek dla akt kierowców, prowadzenie ewidencji i archiwum akt kierowców, generowanie sprawozdań z systemu „KIEROWCA”, współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie przesyłania danych do produkcji dokumentów praw jazdy, oraz zamawiania druków dotyczących praw jazdy,
 
4. W zakresie prowadzenia szkolenia kierowców:
prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wydawanie i cofanie zaświadczeń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców, sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, kontrolowanie dokumentacji i działalności OSK, dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji, wydawanie legitymacji instruktora i ich przedłużanie, skreślanie instruktorów z ewidencji,
 
5. W zakresie usuwania z drogi pojazdu i jego przechowywania na parkingu strzeżonym w oparciu o artykuł 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012.1137 ze zm.)Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Danuta Łąkowska
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-01
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.